Kinesiska Engliska Svenska
Om professor Jinbo Zong M.D.

Prof. Jinbo Zong har en gedigen läkarutbildning med specialinriktning på TCM, från Tianjin Universitet i Kina, där han också längre fram i sin karriär blev professor. Detta universitet är ett av de tre största statligt understödda universiteten i Kina och det mest väl ansedda universitetet inom traditionell kinesisk medicin.

Universitet har 15 anslutna universitetssjukhus samt 3 fristående sjukhus. Tianjin Universitet är internationellt välkänt och har ett omfattande samarbete med länder från hela världen bl.a. inom medicinsk forskning och utbildning. Gå gärna in på Tianjin Universitets hemsida och läs mer på www.tjutcm.edu.cn
 
Ett av universitetssjukhusen är Feng ye zheng honj som ligger i Tianjin. Där arbetade prof. Jinbo Zong under flera år som överläkare och professor. I detta sjukhus arbetar man både med österländsk och västerländsk medicin. Prof Jinbo Zong förklarar att en viktig del av läkarutbildningen i traditionell kinesisk medicin på Tianjin Universitet är att också läsa den västerländska medicinska teorin. Prof. Jinbo Zong var också en respekterad och uppskattad lärare på Tianjin Universitet och många av hans elever är idag framgångsrika läkare.

Efter 40 års yrkeserfarenhet har prof. Jinbo Zong en omfattande kunskap inom alla områden av TCM. Han är också instruktör i medicinsk Qi Gong och har studerat dess medicinska effekter när han arbetade på sjukhuset i Tianjing.

Vid fler tillfällen har Prof. Jinbo Zongs kompetens uppmärksammats sedan han kom till Sverige - 98. Till exempel när han behandlat patienter som lidit svårt av whiplashskador och som kunnat återgå till ett normalt liv igen eller när han hjälpt personer med ansiktsförlamning efter stroke och som fått sitt ansikte återställt

Prof. Zong är nuvarande VD:n för CMEDS - Kinesisk Medicin i Sverige AB.CMEDS, Sveavägen 138, 113 50 Stockholm | Mob. 0731546638 | Tel/Fax. 087785680 | epost:cmeds@live.cn | ©2008-2013 CMEDS